Cada palabra
corre el riesgo de ser
ésa que sobra.

Saturday, February 25, 2017


En cada ruta
("o ésta o ésa aquélla"),
una gran “O”.

2 comments: